Μελέτη κυματικής διείσδυσης εντός λιμενολεκάνης σκαφών αναψυχής λιμένα Λαυρίου

Η διείσδυση των κυμάτων είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τη μηχανική και ασφάλεια των λιμενικών υποδομών. Η κατανόηση της κυματικής διείσδυσης είναι σημαντική για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων και των παρεμβάσεων που να απαιτούνται για τη μείωση των επιπτώσεων που τη συνοδεύουν.

Η μελέτη κυματικής διείσδυσης εντός της λιμενολεκάνης σκαφών αναψυχής του λιμένα Λαυρίου, κατέγραψε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διείσδυση των κυμάτων, όπως το ύψος, το μήκος, και τη συχνότητα των κυμάτων, τη γωνία εισόδου, τη σχήματα της ακτογραμμής, τη γεωμετρία του λιμένα, καθώς και την παρουσία εμποδίων (κυματοθραύστες και προβλήτες) και κατέληξε στις βέλτιστες προτάσεις βάσει αριθμητικών προσομοιώσεων, μοντέλων φυσικής κλίμακας και αναλύσεις των συνθηκών λειτουργίας.

Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος

Πρόκειται για ένα έργο χρηματοδότησης η οποία έγινε εφικτή μέσα από την Μελέτη Σκοπιμότητας και στη συνέχεια την Τεχνική Υποστήριξη της εταιρείας.

Η στόχευση  ήταν η ολοκληρωμένη ανάπλαση και αναβάθμιση της υποβαθμισμένης και τραυματισμένης περιοχής του παλαιού λατομείου Πεντέλης, που βρίσκεται εντός της χαρακτηρισμένης δασικής και αναδασωτέας έκτασης του Πεντελικού Όρους, μέσω περιβαλλοντικής ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής του λατομείου, δεντροφύτευσης  και ενίσχυση του υπάρχοντος φυτικού κεφαλαίου και αναβάθμισης και ανάδειξης του κεντρικού πετρόχτιστου κτιρίου για τη δημιουργία εκθεσιακού –πολιτιστικού χώρου που θα εκθέτει εργαλεία, διαδικασίες και προϊόντα λατόμησης.

Με την ολοκλήρωση της πράξης, ο χώρος του πρώην λατομείου, έκτασης 26 περίπου στρεμμάτων, θα έχει αποκατασταθεί, αναπλαστεί και αναβαθμιστεί και θα περιλαμβάνει χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και περιπάτου. Παράλληλα θα προστατεύεται με αποτελεσματικότερο τρόπο από πυρκαγιές.

Business plan τουριστικού τομέα ΟΛΛ Α.Ε.

Η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου για τον τουριστικό τομέα του λιμένος Λαυρίου για λογαριασμό του ΟΛΛ, αποτελεί στρατηγική ευκαιρία για την απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού αυτής της σημαντικής θαλάσσιας πύλης.

Το σχέδιο επικεντρώνεται στη μετατροπή του Λαυρίου σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό, αξιοποιώντας τόσο την ιστορική του σημασία όσο και το γεγονός ότι ο λιμένας έχει χαρακτηριστεί ως Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος. Πιο αναλυτικά το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί μια έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα δεδομένα του οργανισμού και προδιαγράφονται οι προοπτικές ανάπτυξης του, με όχημα την εκπόνηση συγκεκριμένων έργων – εμβληματικών επενδύσεων,  που αφορούν στην εγκατάσταση πλωτών κυματοθραυστών τύπου SF400 ύψους 1,8 μέτρων και πλωτών προβλητών.

Δήμος Διονύσου – Έξυπνη και πράσινη πόλη

Ο Δήμος Διονύσου χαρακτηρίζεται από μια πολυδιάστατη κοινωνική κατανομή, ένα αστικό ιστό διεσπαρμένο και ένα περιβάλλον εξαιρετικού κάλους αλλά και ορατής  σύγχρονης κοινωνικής κουλτούρας. 

Η έννοια της Έξυπνης – Πράσινης Πόλης την οποία μελέτησε και εκπόνησε η εταιρεία, συνίσταται στην αποδοτικότερη λειτουργία των παραδοσιακών δικτύων και υπηρεσιών (μεταφορών, ύδρευσης και αποχέτευσης, ενέργειας και φωτισμού, θέρμανση/κλιματισμός κτιρίων, υπηρεσίες προς τους πολίτες), μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και διαχείριση των σύγχρονων αστικών προβλημάτων (αυξημένοι ρύποι, συσσώρευση αποβλήτων, σπατάλη ενέργειας, κυκλοφοριακό, φθορά οδικού δικτύου, γραφειοκρατία κ.ά.).

Αξιολόγηση της παράκτιας ζώνης και των λιμενικών έργων του Δήμου Αμύρου

Πρόκειται για μια ευρεία μελέτη και αξιολόγηση των υφιστάμενων λιμενικών έργων σε ολόκληρο το παράκτιο μέτωπο του Δήμου Αλμυρού.

Η καταγραφή των προβλημάτων νομιμοποίησης και η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής οδήγησε στην επιτυχή χρηματοδότηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, από το επιστημονικό προσωπικό της ομάδας έργου, έγινε μία εκτεταμένη εργασία με τεκμηρίωση των ενδεδειγμένων λύσεων ακόμη και των ανθρωπογενών παρεμβάσεων, η οποία λειτουργεί ως οδηγός στο νεοσύστατο Λιμενικό Γραφείο του Δήμου.

Αναπτυξιακή προοπτική λιμενικών υποδομών του Δήμου Αλμύρου

Η μελέτη επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση και τον προγραμματισμό της ανάπτυξης των λιμενικών εγκαταστάσεων, με στόχο την προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφηκαν και αναλύθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη, την πιθανή επέκταση και τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων αποβαθρών, αποθηκευτικών χώρων και εγκαταστάσεων εκφόρτωσης/φόρτωσης. Ταυτόχρονα προτάθηκε η ενσωμάτωση πρακτικών αειφορίας στον σχεδιασμό των λιμενικών υποδομών προκειμένου να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ο σχεδιασμός υποστηρίχθηκε από επιτόπιους ελέγχους και αυτοψίες στο χώρο από ειδικούς εμπειρογνώμονες, συνεισφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο βιώσιμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών και ευρύτερων φορέων και αναδεικνύουν την προοπτική συνεισφοράς των λιμενικών υποδομών του Δήμου στην τοπική και εθνική οικονομία και ανάπτυξη. 

Πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου Μαραθώνος

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου σύμφωνα με το σχέδιο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

Τα έργα που προτάθηκαν κατέτειναν στην παροχή λύσεων στα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Δημοτική Αρχή και στηρίχθηκαν στις ευρείες αυτοψίες που διεξήχθησαν από την διεπιστημονική ομάδα και το προσωπικό που διατέθηκε στο πλαίσιο της συμβουλευτικής υποστήριξης από την εταιρεία, σε πλήθος από συνεντεύξεις, τόσο αιρετών, όσο κυρίως των Διευθυντών και Τμηματαρχών των δομών του Δήμου και στα στοιχεία της διαβούλευσης.