Skip to content

Η Εταιρεία

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η OPTIMUM VALUE Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων από το 2007. Με όπλο την πολυετή της εμπειρία και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία των στελεχών της, προερχόμενων από διάφορες ειδικότητες και κλάδους δραστηριότητας, έχει κατορθώσει να εδραιωθεί ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους εταίρους στο κλάδο της, θεμελιώνοντας έναν υγιή, δυναμικά αναπτυσσόμενο και ανταγωνιστικό οργανισμό.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η OPTIMUM VALUE έχει καταστήσει ηχηρή την παρουσία της, προσφέροντας λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της και την κοινωνία, αποτελώντας συνώνυμο της αποτελεσματικής, ευέλικτης και αξιόπιστης παροχής λύσεων.

Εξ’ αυτού έχει δημιουργήσει και διατηρεί ένα ευρύ πελατολόγιο, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχίες, Νοσοκομεία κ.α.), παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και εφαρμογές.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η OPTIMUM VALUE απευθύνονται στον Ιδιωτικό, Δημόσιο και εκτεταμένο Δημόσιο τομέα και εστιάζουν στρατηγικά στους παρακάτω τομείς:

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
 • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
 • Αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων
 • Διαχείριση Προγραμμάτων και Έργων
 • Εφαρμογή Προτύπων και Κανονισμών
 • Ενέργεια/Περιβάλλον (Κυκλική Οικονομία, Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων)
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων (Λιμάνια, Μαρίνες, Υδατοδρόμια, Αεροδρόμια)
Company founded in Athens
2012
Crossed the threshold of 1m in gross revenue
2023
2007
Awarded with its 1st flagship project
2018
Structural optimization aiming to strategic transformation into a dynamic group of companies

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide9
Slide10
Slide11
Slide12
Slide13
Slide14
Slide15
Slide16
Slide17
Slide18
Slide19
Slide20
Slide21
Slide22
Slide23
Slide24
Slide25
Slide26
Slide27
Slide28
Slide29
Slide30
Slide31
Slide32
Slide33
Slide34

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ (MISSION)

Σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον και εν μέσω της απαίτησης για αξιόπιστες, αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις ανάπτυξης, η OPTIMUM VALUE στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών των πελατών της, με τρόπο που δημιουργεί αξία για τους ίδιους αλλά και την κοινωνία.

Η φιλοσοφία μας για παροχή βιώσιμων, καινοτόμων και εξατομικευμένων λύσεων αποτελεί τον κεντρικό άξονα βάσει του οποίου σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.

Στην OPTIMUM VALUE, η διάθεση για προσφορά και δημιουργία συναντώνται με την εξειδικευμένη γνώση και την εμπειρία, υποστηριζόμενες στο σύνολό τους απότις εξής αρχές:

 • Απόδοση αξίας σε κάθε πελάτη
 • Προσαρμογή στις εξειδικευμένες ανάγκες, με έμφαση στην έγκυρη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές παράδοση του έργου.
 • Επένδυση στην τεχνογνωσία και την εμπειρία
 • Εμπιστοσύνη στους κανόνες της αγοράς
 • Αναζήτηση ευκαιριών και καινοτόμων ιδεών

Οι αξίες  μας

Εσωτερικές Αξίες:

 • Διασφάλιση υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, με αλληλοσεβασμό μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων κινούμενοι πάντα στο ισχύον νομικό πλαίσιο εργασίας με αυστηρότητα στην τήρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων ενός εκάστου.
 • Ανάπτυξη των εργαζομένων με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας.
 • Επένδυση στην εκπαίδευση, την εξειδικευμένη γνώση και τις δεξιότητες των εργαζομένων.
 • Ανταπόδοση της εργατικότητας και της προσήλωσης στον σκοπό.

Εξωτερικές Αξίες:

 • Επένδυση στις Νέες ιδέες, την Καινοτομία και τις Έξυπνες λύσεις
 • Στήριξη στην Τεχνολογία και την αυτοματοποίηση των λειτουργιών
 • Επένδυση στο σύγχρονο Marketing
 • Υποστήριξη βιώσιμων πράσινων λύσεων
 • Συμβολή στην ποιότητα ζωής μέσω των αναπτυξιακών λύσεων
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας, των συνεργασιών καιδιάχυση της γνώσης

ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το όραμά μας

“Να γίνουμε κορυφαία εταιρεία στον κλάδο μας, εξελισσόμενοι σταδιακά σε ένα υγιή όμιλο εταιρειών.”

Η αποστολή μας

“Να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες μας και την κοινωνία, παρέχοντας κατάλληλα σχεδιασμένες λύσεις υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών”.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο «κεφάλαιο» και το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, δεδομένου ότι η εκπλήρωση των στόχων και επιδιώξεών της στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη εξειδικευμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού.

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων αποτελούν τα σημαντικότερα «οχήματα» αναβάθμισης του επαγγελματικού επιπέδου του Ανθρώπινου Δυναμικού και κατά συνέπεια της εταιρείας. Η συνεχής βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων των στελεχών μας, μέσω της συμμετοχής τους σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις, η διαρκής ενημέρωσή τους για τις τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο δραστηριότητάς τους, σε συνδυασμό με την προώθηση της αυτο-εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, αποτελούν προτεραιότητες νευραλγικής σημασίας.

Παράλληλα, η Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων συνιστά ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον, με έμφαση στις αξίες της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της διαρκούς αναζήτηση της γνώσης.

Η Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων απασχολεί επιστημονικό δυναμικό διαφόρων ειδικοτήτων (μηχανικούς, οικονομολόγους, επιστήμονες πληροφορικής κ.α.), ενώ διοικείται από απόλυτα έμπειρο και καταξιωμένο διοικητικό προσωπικό με υψηλή επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση

QUALITY

Με γνώμονα την επιχειρηματική αριστεία, η διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων συμβάλλουν ενεργά στην αναβάθμιση των εσωτερικών διαδικασιών, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τον πελάτη.

Η ποιότητα των υπηρεσιών αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική λειτουργία της, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

Η OPTIMUM VALUE δεσμευόμενη διαχρονικά για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, έχει επιτυχώς πιστοποιηθεί και εφαρμόζει τα ακόλουθα συστήματα:

ISO 9001:2015 –Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 45001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

ISO 27001:2013 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

ISO 22301:2019 – Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

ISO 50001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

ISO 37001:2016 – Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Κλήση για Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και η ομάδα μας θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει σχετικά με την Υπηρεσία που σας ενδιαφέρει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο